Petitie 'Winst van integriteit' aangeboden aan Tweedekamerleden

Op 3 december 2019 boden wij een petitie aan aan de Tweede Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat (volgcommissie). Algemeen verzoek is om integriteit te verankeren in de wet in de letterlijke betekenis van heel houden of heel maken.

De petitie werd in ontvangst genomen door commissie-voorzitter Erik Ziengs (VVD) en Kamerleden van 50Plus, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP

Schadelijke wetsartikelen schrappen

Op korte termijn gaat het er om integriteit te verankeren in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), Omgevingswet en Mijnbouwwet. We hebben met name besproken wat het effect is van schadeforfait en gedoogplicht bij mijnbouw en duurzame energieprojecten. Betreffende artikelen moeten geschrapt worden uit de Omgevingswet omdat ze het veroorzaken van schade faciliteren en legitimeren.

Samenvatting van de petitie

Positief ontvangen

Onze boodschap is positief ontvangen, de sfeer was goed en we hebben oprechte interesse ervaren in de gesprekken erna. Verschillende Kamerleden hebben toegezegd dit verder in hun fractie te bespreken.


Themabijeenkomst integriteit Business School Nederland

UITVERKOCHT
Helaas is deze bijeenkomst al uitverkocht. Neem contact met ons op als je er ook een wilt organiseren.

Business School Nederland organiseert de themabijeenkomst ‘Winst van Integriteit’ voor studenten, alumni en derden die op integere wijze om willen gaan met complexe bestuurlijke, politieke en persoonlijke vraagstukken. Leo Sonneveld (MBA), auteur van het gelijknamige boek, biedt een leerproces voor betere besluitvorming als basis voor Good Governance.

Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Je leert dat behoorlijk bestuur vooral gaat over de vraag hoe bestuurlijke en politieke keuzes tot stand kunnen komen die werkelijk integer zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten’.

In de media zijn integriteitsschendingen aan de orde van de dag. Of het nu gaat over sjoemelsoftware, het duperen van Groningers door gaswinning of het helpen omzeilen van regelgeving door ministeries. Het vertrouwen in politici, bestuurders en overheid en daarmee verbonden reputatie is hierdoor ernstig aangetast. Het goede nieuws is dat het maken van integere keuzes een vaardigheid is die je kunt leren. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Deze bijeenkomst biedt naast een beknopt theoretisch overzicht, een praktische uitwerking met verdiepende oefeningen.

Integriteit wordt in verband gebracht met de drijfveren en impulsen van waaruit we keuzes maken in de context van reputatie management, de dialoog met stakeholders en good governance. Op basis van de Jungiaanse psychologie en de theorie van de zogenaamde Pareto verbetering worden zes praktische stappen behandeld waarmee deelnemers winst kunnen halen uit integriteit, zowel in het publieke domein als in de private sector. Door middel van een aantal casussen wordt dit concreet en tastbaar gemaakt. Om een maximaal leereffect te bereiken gaan we daarna in subgroepen aan de slag met eigen casuïstiek die vervolgens plenair behandeld wordt.

Voor details en aanmelding voor de themabijeenkomst 11 november 2020, zie BSN.nl. Of lees meer over integer bestuur.