Over ons

Stichting Good Governance Monitor is een onafhankelijke en ongesubsidieerde maatschappelijke organisatie op het gebied van integriteitsbevordering.

Missie

Onze missie is het bevorderen van good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Een wijze van besturen die alles heel en ongeschonden houdt.

Dit leidt tot een evenwichtig en duurzaam resultaat dat goed is voor mens, dier, milieu en rendement inclusief toekomstige generaties.

Onze ambitie: Nederland in 2040 het 'meest integere land voor de wereld'.

 

 

Visie

Onze visie is beschreven in het boek Winst van integriteit. We bieden een leerproces voor integer bestuur, vanuit de overtuiging dat ieder mens in de kern goed is, maar dat niet iedereen vanuit die kern handelt.

We pleiten er actief voor om integriteit in wet- en regelgeving te verankeren. En voor integere besluitvorming met oog voor samenhang. Daarbij wordt scheefgroei en/of schade ruimhartig en evenredig gecompenseerd. Dit geeft vertrouwen.

 

 

Kernteam

Speciale projecten

Background photo credits: Valihan Konurbayev on Unsplash