Over ons

Stichting Good Governance Monitor is een onafhankelijke en ongesubsidieerde maatschappelijke organisatie die zich inzet om integriteit in wet- en regelgeving te verankeren en het goede in bestuurders naar boven te halen.

Missie

Onze missie is het bevorderen van good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Vanuit de overtuiging dat ieder mens in de kern goed is, maar dat niet iedereen vanuit die kern handelt, werken wij aan een samenleving die wordt gekenmerkt door een wijze van besturen die alles heel en ongeschonden houdt.

 

 

 

Visie

Onze visie is beschreven in het boek Winst van integriteit. Het biedt een leerproces voor betere besluitvorming en haalt het goede naar boven in mensen die verantwoordelijkheid dragen. Dit leidt tot een evenwichtig en duurzaam resultaat dat goed is voor mens, dier, milieu en rendement inclusief toekomstige generaties. Scheefgroei en/of schade wordt ruimhartig en evenredig gecompenseerd. Vertrouwen en winstgevendheid groeien en reputaties worden sterker.

 

 

Kernteam

Speciale projecten

Background photo credits: Valihan Konurbayev on Unsplash