Op 3 december 2019 boden wij een petitie aan aan de Tweede Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat (volgcommissie). Algemeen verzoek is om integriteit te verankeren in de wet in de letterlijke betekenis van heel houden of heel maken.

De petitie werd in ontvangst genomen door commissie-voorzitter Erik Ziengs (VVD) en Kamerleden van 50Plus, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP

Schadelijke wetsartikelen schrappen

Op korte termijn gaat het er om integriteit te verankeren in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), Omgevingswet en Mijnbouwwet. We hebben met name besproken wat het effect is van schadeforfait en gedoogplicht bij mijnbouw en duurzame energieprojecten. Betreffende artikelen moeten geschrapt worden uit de Omgevingswet omdat ze het veroorzaken van schade faciliteren en legitimeren.

Samenvatting van de petitie

Positief ontvangen

Onze boodschap is positief ontvangen, de sfeer was goed en we hebben oprechte interesse ervaren in de gesprekken erna. Verschillende Kamerleden hebben toegezegd dit verder in hun fractie te bespreken.