Actueel

Resultaten peiling inwoners Woerden

Enquête verzamelde meningen en ideeën van inwoners over 29 thema's van de Omgevingsvisie

De nieuwe gemeenteraad van Woerden gaat beslissen over de gewenste ontwikkelingen in de woon- en werkomgeving tot 2040. Dat doen ze in de Omgevingsvisie. Wij vroegen de inwoners van Woerden om per thema aan te geven hoe belangrijk zij dit vinden. En hoe tevreden ze zijn en welke ideeën voor verbetering ze hebben. De politieke partijen kunnen op deze manier rekening houden met wat de inwoners het belangrijkste vinden.

NAAR ENQUETERESULTATEN

Interactieve Omgevingsvisie Woerden

Hulpmiddelen voor de gemeenteraad bij beoordelen Omgevingsvisie en positionering gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 heeft GoGoMo geïnventariseerd hoe de zittende politieke partijen in Woerden over verscheidene onderwerpen denken. We hebben de samenhang in kaart gebracht, hoe belangrijk de partijen elk thema vinden, hoe tevreden ze er over zijn en wat hun belangrijkste verbeterpunten zijn voor de komende vier jaar. De uitkomsten stelden we beschikbaar, voordat de raad de Omgevingsvisie zou vaststellen.

Bekijk interactieve omgevingsvisie

Recensie Winst van integriteit

Rijksconsultant Sandra de Wit recenseerde dit boek, dat onze visie op integriteit verwoordt

“Juist in de reflectie over dilemma’s en het afwegen van keuzes is dit boek heel waardevol. Het geeft op beknopte wijze handvatten om integriteit toe te passen in je werk alsmede in je persoonlijke leven.”

BEKIJK DE RECENSIE

Integrale agenda post-coronatransitie

Hulpmiddelen om partijprogramma's te evalueren op samenhang en volledigheid

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021 maakten we twee hulpmiddelen voor programmacommissies, journalisten en kiezers. Zij kunnen hiermee partijprogramma’s evalueren op samenhang en volledigheid.

Verschillende initiatieven roepen op om na de coronacrisis grote veranderingen (transities) door te voeren op belangrijke maatschappelijke thema’s. We hebben dit gevat in ‘integrale agenda’ van een kleine veertig thema’s en deze naast de verkiezingsprogramma’s gelegd, met verrassende resultaten. En we maakten een interactief diagram, dat deze thema’s in samenhang weergeeft.

Bekijk integrale agenda

Waardedaling van je huis niet te verhalen

Een voorbeeld van niet-integere wetgeving waarvoor we verandering bepleiten

Stel dat de overheid een vergunning afgeeft voor activiteiten die de kwaliteit van jouw leefomgeving aantasten, zoals mijnbouw of windturbines. Dan moet je dat als burger niet alleen gedogen, maar ook voor 4% van de waardedaling van je huis opdraaien. Want in de wet is opgenomen dat dit deel van de schade niet te verhalen is.

Dit is voor ons een duidelijk voorbeeld dat niet-integere beslissingen zelfs afgedwongen worden in de wet. We pleiten er dan ook voor om deze schadelijke wetswijziging te laten veranderen en zo tot meer integere wetgeving te komen.

Over nadeelcompensatie
Aanbieding petitie aan Tweede Kamercommissies

Help mee en ontvang ons boek

We hebben je steun hard nodig. Onze kosten worden door donateurs gedragen, want we ontvangen geen subsidies. Dit is de enige manier om volstrekt onafhankelijk te werken.

Hoe te doneren

Onze activiteiten

Politici en bestuurders in de publieke sector kunnen bijdragen aan integere besluiten. Besluiten die rekening houden met de verschillende belanghebbenden, en compenseren als onvermijdelijke schade ontstaat. We hebben in de loop van de tijd laten zien wat dit betekent voor wetgeving, zienswijzen ingediend en onderzoek gedaan over aanstaande besluiten.

Bekijk dossiers

Over ons

Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) bevordert good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Dat doen we door te pleiten voor integere wetgeving bij Tweede Kamer en bestuurders die met hen in contact staan.

Meer over ons