Actueel

Waardedaling van je huis niet te verhalen

Voorgestelde wetswijziging versterkt de positie van mijnbouwbedrijven en overheid en verzwakt die van de burger

Stel je voor dat je eigendom beschadigd wordt door de overheid of een andere partij, die een vergunning heeft. En dat je dat als burger niet alleen moet gedogen, maar ook voor minimaal 5% van de waardedaling van je huis mag opdraaien. Fictie? We vrezen van niet. Want in de wet komt te staan dat dit deel van de schade niet te verhalen is. Dat heet een ‘algemeen aanvaardbaar risico’. We hebben het hier over nieuwe voorstellen voor wijzigingen in de Algemene wet Bestuursrecht (AwB). Deze voorstellen hebben o.a. hun uitwerking op de Mijnbouwwet en de nieuwe Omgevingswet.

Ondernemers zoals mijnbouwbedrijven zullen rekening houden met de te gedogen schade en daardoor minder bereid zijn om aan de eisen van omwonenden tegemoet te komen. Denk aan olie- en gaswinning, zoutwinning, geothermie en ondergrondse opslag van stoffen (Co2 en afgewerkt uranium). Sinds de Groningse gaswinning weten we waartoe mijnbouw kan leiden. En hoe met belangen van omwonenden is omgegaan. Bodemdaling, waardevermindering van huizen, lekkages en verontreiniging van de ondergrond en de bovengrond. Deze wetswijziging versterkt de positie van de mijnbouwbedrijven en overheid en verzwakt die van de burger. Volgens onze definitie is dat niet integer.

Aanbieding petitie aan Tweede Kamercommissies

Onze oplossing is het vastleggen van integriteit in de AwB zodat besluiten heel en ongeschonden laten. Mocht er toch schade optreden dan volledige schadeloosstelling. En met name bij mijnbouwwerkzaamheden de omgekeerde bewijslast hanteren.

We benaderen hierover aanhoudend leden van de Tweede Kamer en anderen die met hen in contact staan zoals lokale en regionale bestuurders.

Over de Omgevingswet

Help mee en ontvang ons boek

We hebben je steun hard nodig. Onze kosten worden door donateurs gedragen, want we ontvangen geen subsidies. Dit is de enige manier om volstrekt onafhankelijk te werken.

Hoe te doneren

Met bestuurders

Bestuurders in de publieke sector kunnen bijdragen aan integere besluiten. Besluiten die rekening houden met de verschillende belanghebbenden, en compenseren als onvermijdelijke schade ontstaat. We hebben in de loop van de tijd laten zien wat dit betekent voor wetgeving, zienswijzen ingediend en onderzoek gedaan over aanstaande besluiten.

Onze activiteiten

Over ons

Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) bevordert good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Dat doen we door voor integere wetgeving te lobbyen bij Tweede Kamer en bestuurders die met hen in contact staan.

Meer over ons