Privacy-verklaring GoGoMo

Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo), gevestigd aan ’s Lands Werf 148, 3063GD Rotterdam, is verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon privacy

Nico Scheepers

Persoonsgegevens die wij verwerken

GoGoMo verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in enquêtes of onderzoeken omdat je expliciet op de hoogte gehouden wilt worden.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website-bezoekers anders dan voor het doel waarvoor die zijn verstrekt. In principe vragen wij niet naar leeftijd tenzij een onderzoek dat vereist.
We kunnen niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. We raden dan ook ouders aan berokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en de inhoud van onze site met de kinderen te bespreken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verzamelen

GoGoMo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw bestelling, inclusief levering;
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 3. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 4. Contactgegevens die je als respondent opgeeft om op de hoogte gesteld te worden van de resultaten c.q. de ontwikkelingen van een onderzoek/onderwerp/dossier
 5. Correspondentie onderzoek/onderwerp/dossier
 6. Statistieken van websitebezoek (Google Analytics)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Ad 1: 3 maanden
 • Ad 2: 3 maanden
 • Ad 3: wettelijke termijn
 • Ad 4: 6 maanden na sluiting van het dossier
 • Ad 5: 6 maanden na sluiting van het dossier
 • Ad 6: 26 maanden (standaardinstelling van Google Analytics)

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dat nodig is ter uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij verwerken zijn nodig voor de technische werking van de website. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door GoGoMo. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze contactpersoon privacy (zie bovenaan).
Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak, ter bescherming van je privacy, op deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone) – de strook cijfers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen 4 weken op je verzoek.
Je hebt tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt, dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via contactpersoon privacy (zie bovenaan).