Business School Nederland organiseerde de themabijeenkomst ‘Winst van Integriteit’ voor studenten, alumni en derden die op integere wijze om willen gaan met complexe bestuurlijke, politieke en persoonlijke vraagstukken. Leo Sonneveld (MBA), auteur van het gelijknamige boek, bood een leerproces voor betere besluitvorming als basis voor Good Governance.

Ondanks de gevoeligheid van het onderwerp blijkt een online bijeenkomst toch effectief. Het was opvallend was hoe snel deelnemers het oppikten en vertalen naar eigen praktijk.

Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Deelnemers leerden dat behoorlijk bestuur vooral gaat over de vraag hoe bestuurlijke en politieke keuzes tot stand kunnen komen die werkelijk integer zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten’.

In de media zijn integriteitsschendingen aan de orde van de dag. Of het nu gaat over sjoemelsoftware, het duperen van Groningers door gaswinning of het helpen omzeilen van regelgeving door ministeries. Het vertrouwen in politici, bestuurders en overheid en daarmee verbonden reputatie is hierdoor ernstig aangetast. Het goede nieuws is dat het maken van integere keuzes een vaardigheid is die je kunt leren. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Deze bijeenkomst bood naast een beknopt theoretisch overzicht, een praktische uitwerking met verdiepende oefeningen.

Integriteit wordt in verband gebracht met de drijfveren en impulsen van waaruit we keuzes maken in de context van reputatie management, de dialoog met stakeholders en good governance. Op basis van de Jungiaanse psychologie en de theorie van de zogenaamde Pareto verbetering werden zes praktische stappen behandeld waarmee deelnemers winst kunnen halen uit integriteit, zowel in het publieke domein als in de private sector. Door middel van een aantal casussen werd dit concreet en tastbaar. Om een maximaal leereffect te bereiken, gingen de deelnemers daarna in subgroepen aan de slag met eigen casuïstiek die vervolgens plenair behandeld werd.

Voor details over de themabijeenkomst 11 november 2020, zie BSN.nl. Of lees meer over integer bestuur.

VOORBIJ
Helaas is deze bijeenkomst al geweest. Neem contact met ons op als je er ook een wilt organiseren.