Test post samenvatting

Stel je voor dat je eigendom beschadigd wordt door de overheid of een andere partij, die een vergunning heeft. En dat je dat als burger niet alleen moet gedogen, maar ook voor minimaal 5% van de waardedaling van uw huis mag opdraaien. Fictie? We vrezen van niet. Want in de wet komt te staan dat dit deel van de schade niet te verhalen is. Dat heet een ‘algemeen aanvaardbaar risico’. We hebben het hier over nieuwe voorstellen voor wijzigingen in de Algemene wet Bestuursrecht (AwB). Deze voorstellen hebben o.a. hun uitwerking op de Mijnbouwwet en de nieuwe Omgevingswet.

Ondernemers zoals mijnbouwbedrijven zullen rekening houden met de te gedogen schade en daardoor minder bereid zijn om aan de eisen van omwonenden tegemoet te komen. Denk aan olie- en gaswinning, zoutwinning, geothermie en ondergrondse opslag van stoffen (Co2 en afgewerkt uranium). Sinds de Groningse gaswinning weten we waartoe mijnbouw kan leiden. En hoe met belangen van omwonenden is omgegaan. Bodemdaling, waardevermindering van huizen, lekkages en verontreiniging van de ondergrond en de bovengrond. Deze wetswijziging versterkt de positie van de mijnbouwbedrijven en verzwakt die van de burger. Volgens onze definitie is dat niet integer.

Integer omgaan met schade

Onze oplossing is het vastleggen van integriteit in de AwB zodat besluiten heel en ongeschonden laten. Mocht er toch schade optreden dan volledige schadeloosstelling. En met name bij mijnbouwwerkzaamheden de omgekeerde bewijslast hanteren.

We benaderen hierover aanhoudend leden van de Tweede Kamer en anderen die met hen in contact staan zoals lokale en regionale bestuurders.

Over de Omgevingswet

Test post

TEST POST

Een aanstaande wetswijziging schendt in potentie de integriteit van jouw leefomgeving en jouw belangen als omwonende doordat je verplicht bent om mijnbouwactiviteiten te gedogen maar bij waardedaling van jouw huis de eerste vijf procent voor je eigen rekening zijn.

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd die enkele jaren geleden als volgt werd verkocht:
“De inrichting van de omgeving wordt ‘eenvoudig beter’, met minder regels, met voordeel voor iedereen, en met meer vertrouwen in de overheid op de koop toe, aldus de bij vlagen wervende Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet”. (Bron: SCP, 14 maart 2016). Nu blijkt echter dat deze wet het veroorzaken van schade faciliteert en legitimeert indien de voorgestelde wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Omgevingswet door de Tweede Kamer worden geaccordeerd (najaar 2019).

Schade door mijnbouw

Dit springt vooral in het oog bij mijnbouwactiviteiten zoals olie- en gaswinning, zoutwinning en geothermie maar heeft een bredere impact. Voor burgers schadelijke voorstellen staan met name in de hoofdstukken 10 (gedoogplicht) en 15 (nadeelcompensatie) van de Omgevingswet waarnaar verwezen wordt in de wijziging van Awb die op 22 juli 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Anders gezegd, deze wet schendt in potentie de integriteit van jouw leefomgeving en jouw belangen als omwonende doordat je verplicht bent om mijnbouwactiviteiten te gedogen maar bij waardedaling van jouw huis de eerste vijf procent voor je eigen rekening zijn. Dit wordt ‘schadeforfait’ genoemd. Deze schade kun je niet verhalen bij de veroorzaker van de schade.

Sinds de Groningse gaswinning weten we dat mijnbouw kan leiden tot o.a. bodemdaling


Hallo wereld.

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met schrijven!