Integer bestuur

Onze visie op integriteit is recent verwoord in ‘Winst van integriteit’ van medeoprichter Leo Sonneveld. Gericht op bestuurders en leidinggevenden beschrijft het verbeteringsprocessen in besluitvorming en good governance, zoals wij die in de praktijk toepassen. Integriteit speelt hierin een cruciale rol.

Integer

Het woord ‘integer’ komt uit het Latijn en staat voor kwaliteiten zoals heel, ongeschonden, rechtschapen, onpartijdig en onbaatzuchtig. Integriteit gaat verder dan alleen maar voldoen aan de regels. Mensen die integer handelen, zijn mensen die verantwoordelijkheid nemen, open­heid en transparantie nastreven en die de dialoog bevorderen, vooral ook als ze het niet met elkaar eens zijn.

Leo Sonneveld maakt op overtuigende wijze duidelijk dat behoorlijk bestuur in essentie niet gaat over het naleven van regels en wetten (compliance), maar vooral over de vraag hoe bestuurlijke en politieke keuzes tot stand kunnen komen die werkelijk integer zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten’.

Actualiteit

Sinds het bekend worden van de omvang en diepte van de toeslagenaffaire, lijken integriteitsschendingen aan de orde van de dag. We zien regelmatig nieuws over ambtenaren en bestuurders in Nederland die er alles aan doen om hun (politieke) doelen te behalen. Door informatie achter te houden, onderzoeksresultaten aan te passen, belangen van andere stakeholders te schaden, gerechtelijke uitspraken naast zich neerleggen, etcetera. En ze komen er nog mee weg ook.

Dit gaat ten koste van de betrouwbaarheid van de overheid en politiek. Nogal dramatisch voor een land dat zich een democratische rechtsstaat noemt. En voor al die mensen die wél gewetensvol hun werk doen.
Over deze reputatie en noodzakelijke cultuurverandering praat men veel, maar doet politiek Den Haag nog onvoldoende. Op dit punt geven wij ongevraagd advies en ondernemen we allerlei activiteiten.

Praktijk

Het maken van integere keuzes is een vaardigheid die je kunt leren. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. We passen dit bij GoGoMo zelf toe bij het bepalen van de effecten van voorgenomen of ingevoerd beleid van een organisatie. We nodigen vertegenwoordigers van alle stakeholders uit om hun percepties, perspectieven en ervaringen te delen als het gaat om de effecten van dat beleid op alle stakeholders.

Bij een negatieve impact voor een of meer stakeholders inventariseren we of er oplossingen zijn die de negatieve impact kunnen voorkomen. Als er onvermijdelijke schade ontstaat, helpen we oplossingen bedenken voor compensatie van de schade.

Boek 'Winst van integriteit'

Dit boek geeft, naast een beknopt theoretisch overzicht, zes praktische stappen met eenvoudige oefeningen. Een praktische gids voor bestuurders en leidinggevenden die op integere en bezielende wijze om willen gaan met complexe bestuurlijke, politieke en persoonlijke vraagstukken.

Juist in de reflectie over dilemma’s en het afwegen van keuzes is dit boek heel waardevol. Het geeft op beknopte wijze handvatten om integriteit toe te passen in je werk alsmede in je persoonlijke leven.

Recensie van Rijksconsultant Sandra de Wit

Uiteraard zijn we ook dankbaar voor de mooie recensies op Bol.com

Online QuickScan

Het ‘leven’ van integriteit is een van de belangrijkste factoren die de reputatie van een bedrijf of organisatie beïnvloeden. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard wordt vaak gezegd. De QuickScan Winst van integriteit omvat 17 generieke succesfactoren die aantoonbaar bijdragen aan integer handelen in organisaties. Nu online gefaciliteerd door Human Treasures.

Bijeenkomsten

We geven interactieve bijeenkomsten om jezelf te verdiepen in de winst van integriteit. Na een beknopt theoretisch overzicht maken we dit concreet en tastbaar door middel van een aantal casussen. Het behandelen van eigen casuïstiek behoort tot de mogelijkheden.

Op 11 november 2020 verzorgden we een themabijeenkomst voor Business School Nederland.
Ondanks de gevoeligheid van het onderwerp blijkt een online bijeenkomst toch effectief.

Neem contact op als je ook een bijeenkomst wilt organiseren.

Boek bestellen

Je kunt het boek via stichting GoGoMo bestellen voor € 16,90 plus € 2,- bijdrage in verzendkosten. Daarmee help je de stichting en het is ook iets goedkoper dan de verzendkosten via bijv. Bol.com.

Bestellen