Integer bestuur

Onze visie op integriteit is recent verwoord in ‘Winst van integriteit’ van medeoprichter Leo Sonneveld. Gericht op bestuurders en leidinggevenden beschrijft het verbeteringsprocessen in besluitvorming en good governance, zoals wij die in de praktijk toepassen. Integriteit speelt hierin een cruciale rol.

Integer

Het woord ‘integer’ komt uit het Latijn en staat voor kwaliteiten zoals heel, ongeschonden, rechtschapen, onpartijdig en onbaatzuchtig. Integriteit gaat verder dan alleen maar voldoen aan de regels. Mensen die integer handelen, zijn mensen die verantwoordelijkheid nemen, open­heid en transparantie nastreven en die de dialoog bevorderen, vooral ook als ze het niet met elkaar eens zijn.

Leo Sonneveld maakt op overtuigende wijze duidelijk dat behoorlijk bestuur in essentie niet gaat over het naleven van regels en wetten (compliance), maar vooral over de vraag hoe bestuurlijke en politieke keuzes tot stand kunnen komen die werkelijk integer zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten’.

Praktijk

Het maken van integere keuzes is een vaardigheid die je kunt leren. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. We passen dit bij GoGoMo zelf toe bij het bepalen van de effecten van voorgenomen of ingevoerd beleid van een organisatie. We nodigen vertegenwoordigers van alle stakeholders uit om hun percepties, perspectieven en ervaringen te delen als het gaat om de effecten van dat beleid op alle stakeholders.

Bij een negatieve impact voor een of meer stakeholders inventariseren we of er oplossingen zijn die de negatieve impact kunnen voorkomen. Als er onvermijdelijke schade ontstaat, helpen we oplossingen bedenken voor compensatie van de schade.

Boek

Dit boek geeft naast een beknopt theoretisch overzicht, zes praktische stappen met eenvoudige oefeningen. Een praktische gids voor bestuurders en leidinggevenden die op integere en bezielende wijze om willen gaan met complexe bestuurlijke, politieke en persoonlijke vraagstukken.

Uiteraard zijn we dankbaar voor oprechte recensies op bol.com.

Online QuickScan

Het ‘leven’ van integriteit is een van de belangrijkste factoren die de reputatie van een bedrijf of organisatie beïnvloeden. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard wordt vaak gezegd. De QuickScan Winst van integriteit omvat 17 generieke succesfactoren die aantoonbaar bijdragen aan integer handelen in organisaties. Nu online gefaciliteerd door Human Treasures.

Bijeenkomsten

We geven interactieve bijeenkomsten om jezelf te verdiepen in de winst van integriteit. Na een beknopt theoretisch overzicht maken we dit concreet en tastbaar door middel van een aantal casussen. Het behandelen van eigen casuïstiek behoort tot de mogelijkheden.

Themabijeenkomst voor Business School Nederland (11 november 2020, uitverkocht)

Neem contact op als je ook een bijeenkomst wilt organiseren.

Boek bestellen

Je kunt het boek via stichting GoGoMo bestellen voor € 16,90 plus € 2,- bijdrage in verzendkosten. Daarmee help je de stichting en het is ook iets goedkoper dan de verzendkosten via bijv. Bol.com. Bij donaties vanaf €22,- ontvang je het boek gratis.

Bestellen