Blogover good governance en integriteit

boeterente multistakeholder effectmeting gogomo

Om een impuls te geven aan maatschappelijk verantwoord financieren brengt Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) de effecten in beeld van de huidige praktijk van de boeterenteclausule.

Vertegenwoordigers van alle stakeholders (banken, adviseurs, consument/ huizenbezitters, toezichthouders, belastingbetalers) gaan in september 2016 met elkaar in gesprek over de resultaten van deze effectmeting.

Deze dialoog wordt begeleid door stichting GoGoMo en gehost door de "ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld": het New Financial Forum.

Wat is de boeterenteclausule?

Bij iedere bank of hypotheekverstrekker mag u een gedeelte van de hypotheek boetevrij aflossen. Wilt u in een kalenderjaar meer dan 10% tot 15% aflossen, dan wordt een boete berekend.

Ook bij het oversluiten van de hypotheek krijgt u bij de meeste hypotheekverstrekkers een boete. Bij oversluiten lost u namelijk als het ware in één keer het volledige bedrag af en sluit u automatisch een nieuwe hypotheek tegen een nieuwe hypotheekrente. Zowel bij oversluiten als bij aflossen wordt de boete bepaald door de inkomsten die de bank misloopt.

De enquête omvat twaalf vragen, kost slechts enkele minuten van uw tijd en biedt u de kans uw inzichten te delen en uw belangen te behartigen in de dialoog met alle betrokken partijen.

Effectmeting boeterenteclausule gesloten

De effectmeting is inmiddels gesloten, in totaal hebben 687 respondenten de enquête volledig ingevuld. De resultaten worden nu verwerkt, uiteraard zal hier t.z.t. een rapportage worden gepubliceerd.