TEST POST

Een aanstaande wetswijziging schendt in potentie de integriteit van jouw leefomgeving en jouw belangen als omwonende doordat je verplicht bent om mijnbouwactiviteiten te gedogen maar bij waardedaling van jouw huis de eerste vijf procent voor je eigen rekening zijn.

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd die enkele jaren geleden als volgt werd verkocht:
“De inrichting van de omgeving wordt ‘eenvoudig beter’, met minder regels, met voordeel voor iedereen, en met meer vertrouwen in de overheid op de koop toe, aldus de bij vlagen wervende Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet”. (Bron: SCP, 14 maart 2016). Nu blijkt echter dat deze wet het veroorzaken van schade faciliteert en legitimeert indien de voorgestelde wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Omgevingswet door de Tweede Kamer worden geaccordeerd (najaar 2019).

Schade door mijnbouw

Dit springt vooral in het oog bij mijnbouwactiviteiten zoals olie- en gaswinning, zoutwinning en geothermie maar heeft een bredere impact. Voor burgers schadelijke voorstellen staan met name in de hoofdstukken 10 (gedoogplicht) en 15 (nadeelcompensatie) van de Omgevingswet waarnaar verwezen wordt in de wijziging van Awb die op 22 juli 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Anders gezegd, deze wet schendt in potentie de integriteit van jouw leefomgeving en jouw belangen als omwonende doordat je verplicht bent om mijnbouwactiviteiten te gedogen maar bij waardedaling van jouw huis de eerste vijf procent voor je eigen rekening zijn. Dit wordt ‘schadeforfait’ genoemd. Deze schade kun je niet verhalen bij de veroorzaker van de schade.

Sinds de Groningse gaswinning weten we dat mijnbouw kan leiden tot o.a. bodemdaling