Wij geloven dat ieder mens in zijn hart weet wat goed is, maar dat gedreven door angst of ego, mensen soms niet de keuzes maken die daarmee in overeenstemming zijn. Velen van ons zijn ook vergeten hoe we kunnen denken en handelen vanuit onze kern, onder invloed van omgevingsfactoren in het werk en onze cultuur. Dit betekent dat veel mensen niet alleen anderen tekort doen, maar uiteindelijk ook zichzelf; pas wanneer mensen in contact staan met hun kern kunnen zij uiteindelijk het beste uit zichzelf halen, en zullen zij zich tevreden, evenwichtig en verbonden (met anderen en met de organisatie) voelen en betere keuzes maken.

Vanuit deze overtuiging bieden wij een leerproces aan waarin een organisatie en haar stakeholders met elkaar in gesprek gaan over de impact van de organisatie op haar stakeholders. We nodigen de stakeholders uit om zich in de positie van de ander te verplaatsen, om in de schoenen van de ander te gaan staan. Zo voorkomen we dat er stellingen worden betrokken, zo voorkomen we "geharnaste tegenstanders". Begrip voor de positie van de ander vormt de brug naar samenwerking en schept ruimte voor oplossingen. En die zijn vaak verrassend, want met de ruimte en focus op het scheppen van werkbare oplossingen ontstaat ook creatieve energie en waardering voor de inzichten of het perspectief van "de ander". Zo benutten we de "wisdom of the crowd" om betere en duurzamere resultaten voor de organisatie en de samenleving te realiseren.

Resultaten

Er zijn inmiddels talloze onderzoeken gedaan naar, en praktijkvoorbeelden van organisaties en bedrijven die een open organisatiecultuur hebben ontwikkeld, die de "wisdom of the crowd" ontsluiten en daar (grote) voordelen mee realiseren. Zo wordt door Don Tapscott en Anthony Williams aangetoond in hun boek Wikinomics, how mass collaboration changes everything dat de gangbare, “gesloten” en hiërarchische wijze van bedrijfvoering zijn beste tijd heeft gehad en dat bedrijven en organisaties die horizontaal organiseren, en de community in hun bedrijfsprocessen weten te betrekken (aanzienlijk) beter presteren. Door stakeholders uit te nodigen voor een dialoog en actief bij uw bedrijfsvoering te betrekken verwachten we te kunnen bijdragen aan de volgende resultaten:

  • suggesties voor verbetering van producten, diensten of (beleids-) plannen
  • ideeën voor compensatie van impact-schade
  • vergroting van innovatiekracht
  • inspiratie en "voeding" voor uw medewerkers
  • ideeën voor samenwerking. co-creatie, burgerparticipatie, en/of nieuwe business modellen