Over onsmissie & visie

 

Het team

 • Leo Sonneveld

  • co-founder en voorzitter

  Inhoudelijk vormgeven en uitvoeren van de effectmetingen; facilitator.

 • Theo Labrujere

  • co-founder

  PR/website


 • Nico Scheepers

  • co-founder

  Front office


 • Ralph van Dam

  • voorzitter (tot 04-18)

  Strategie


 • Marianne Streunding

  • marktonderzoeker

  Toetst als onderzoeker de (formulering van) effectmeting en analyseert de resultaten

 • Gerald Wildenbeest

  • data-engineer (tot 04-2018)

  Ontsluiting van data via gogopedia

 • Jan Pieter Wieldraaijer

  • secretaris
 • Martijn Hulsen

  • Onderzoeker


  Bureau Toponderzoek • Linda Kooning

  • adviseur integriteit

  Facilitator


 • Eva Labrujere

  • designer

  Ontwerp/vormgeving


 • Paul Hamers

  • penningmeester

   Accounting & Reporting Analyst Finance


 • Rob Maijers

  • Process optimiser

  Procesontwerp/optimalisatie

 • 1

Wat is GoGoMo?

De Good Governance Monitor (GoGoMo) is een stichting die effectmetingen uitvoert onder stakeholders en de stakeholder-dialoog begeleidt. Dit doen wij voor opdrachtgevers in de publieke, private en non-profit sector. Het doel is om de effecten van (voorgenomen) beleid op alle stakeholders inzichtelijk te maken, en, waar mogelijk, schadelijke effecten te voorkomen. De gezamenlijke dialoog zien wij als een leerproces dat zowel gevraagd als ongevraagd gestart kan worden.

De stichting heeft geen winstoogmerk, maar is volledig dienstbaar aan de samenleving. Ze investeert een surplus aan gegenereerde financiële middelen in de doelstellingen van de stichting dan wel door het doneren aan andere initiatieven, die bevorderlijk zijn voor een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en integere samenleving.

 

 

bergen missie 2

Onze missie

Waartoe bestaat GoGoMo...

Onze missie is het bevorderen van good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Vanuit de overtuiging dat ieder mens in de kern goed is, maar dat niet iedereen vanuit die kern handelt, werken wij aan een samenleving die wordt gekenmerkt door een wijze van besturen die alles heel en ongeschonden houdt.
rivier visie 3

Onze visie

Hoe realiseren we de missie en welk beeld hebben we van de resultaten...
We zetten enerzijds effectmeting in als methode om impact van (voorgenomen) besluitvorming op alle stakeholders zichtbaar te maken en anderzijds een leerproces om keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Hiermee halen wij het goede naar boven in mensen die verantwoordelijkheid dragen. Een interactief win-winbeleid voor alle belanghebbenden wordt de norm. Dit leidt tot een evenwichtig en duurzaam resultaat dat goed is voor mens, dier, milieu en rendement. Scheefgroei en/of schade wordt ruimhartig en evenredig gecompenseerd. Vertrouwen en winstgevendheid groeien en reputaties worden sterker.