De aap is uit de mouw!

Onderstaande tekst toont het positieve beeld dat wij hadden van de Omgevingswet. Wij waren een voorstander van de nieuwe Omgevingswet met integrale omgevingsvisie en omgevingsproces waarbij initiatiefnemers voor draagvlak voor hun plannen moeten zorgen. Geen draagvlak, geen vergunning tenzij. Helaas zijn wij geen voorstander meer. Hier leest u waarom.

Sorteert u al voor op de Nieuwe Omgevingswet?

Als projectontwikkelaar denkt u wellicht dat voorsorteren op de Nieuwe Omgevingswet nog niet nodig is. Het is immers nog geen 2019 en zelfs deze datum staat onder druk. Maar waarom zou u winst laten liggen die u nu al kunt verzilveren? Zowel in doorlooptijd van uw projecten als in reductie van vertragingskosten?trechter groot

Als u de doorlooptijd en ruimte van veranderingen in de verschillende fasen van uw projectontwikkeling visualiseert dan zal dat veel lijken op het huidige proces links: veel tijd en kopzorgen gaan zitten in het juridisch planologisch kader inclusief het verkrijgen van de omgevingsvergunning. En naarmate het proces voortschrijdt in de tijd neemt de ruimte om nog wijzigingen door te voeren af, terwijl die wel vaak nodig zijn voor voldoende draagvlak bij alle stakeholders. U kent het wel, relatief veel ruimte in de definitiefase tot en met ontwerpfase en steeds minder ruimte voor veranderingen tijdens de voorbereidings- en realisatie fase.

Het GoGoMo-proces (rechts) hebben wij al voor u vertaald naar de stakeholderparticipatie-eisen die de Nieuwe Omgevingswet stelt. In de kern betekent dit dat u meer tijd investeert in het voortraject (communicatiefase) en door het toegenomen draagvlak voor uw plannen sneller meer meters kunt maken op weg naar het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Daar kunt u morgen al mee beginnen, dus waarom wachten tot 2019? De winst door de reductie van doorlooptijd vertaalt zich niet alleen in de vermindering van de vertragingskosten, maar juist ook in hogere opbrengsten omdat de exploitatie sneller kan starten.

Wilt u weten hoe? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Voorsorteren op nieuwe wetgeving was nog nooit zo lucratief!