Het boek Heel. Persoonlijke en bestuurlijke integriteit in vijf stappen van Leo Sonneveld werd voor het eerst uitgegeven in april 2015 en is herzien en aangevuld (versie 2.0, juli 2018)  U kunt de pdf pas downloaden na REGISTRATIE en e-mailverificatie. Hierna kunt u inloggen op deze website en kunt u het boekje als pdf downloaden.

Auteur
Leo Sonneveld
Redactie
Theo Labrujere (eindred.), Nico Scheepers, Harry van der Velde
Pagina's
107
Inhoud

Leo Sonneveld (1959), maatschappelijk ondernemer, is zich na een loopbaan van 25 jaar in het bankwezen vanuit zijn bedrijf Human Treasures gaan toeleggen op het vergroten van effectiviteit van personen, organisaties en bedrijven. Hij was organisator van de World Days of Interconnectedness en kandidaat voor de partij Mens en Spirit bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Hij is co-founder van de Good Governance Monitor en GoGoPedia.

Dit boekje kan worden gebruikt bij het maken van integere keuzes. Het gedachtegoed dat hieraan ten grondslag ligt, is geïnspireerd door de Jungiaanse psychologie en processen voor innovatie.

Inhoudsopgave
 • Voorwoord 5
 • Integriteit en reputatierisico 9
 • Integriteit en good governance 10
 • Is integriteit te leren? 12
 • Casus: sjoemelsoftware van Volkswagen 18
 • Casus: Eerste Kamer: beschermer belangen mijnbouw of grondrechten Groningers? 21
 • Casus: integere opleidingsvoorwaarden Kaplan 30
 • Integriteit als leerproces 34
 • Conclusie 45
 • Deel II 49
 • Iedereen heeft integriteit in zich: verbreding en verdieping 49
 • Integriteit en relaties 61
 • Integriteit en natuurlijke systemen 73
 • Integriteit en door de mens bedachte systemen 81
 • Aan de slag met integere besluitvorming? GoGoMo 101
 • Inspiratiebronnen 104
 • Bijlagen 107

Reacties

"Ik sta achter de inhoud. Als je jezelf helemaal (!) meeneemt naar je werk maak je keuzes die de wereld leuker, beter en mooier maken. Dan laat je jezelf en anderen heel, wordt werken een feest en pensioen overbodig. Produceer naar vermogen, durf te nemen naar behoefte en gun een ander wat jij ook hebt zonder schade te veroorzaken." Engbert Breuker, Chief Inspiration Officer Pentascope
"Wat een prachtig boekje. Dit moet een hit worden." Peter van Luttervelt, bestuurslid Social Venture Network.
"Ik heb het boek ontvangen en onmiddellijk er in gelezen. Het was een warme stroom van intelligentie. En toen werd ik weer opgeslokt. Ik ben dezer dagen een atlas in het diepste van mijn gedachten. Die wereldorde mededraagt. Nu is de tijd om de zachte krachten alom in te zetten. And out of my window the morning air remains awash with angels" Awraham Soetendorp
“Een boek dat belangrijke kritische vragen stelt ten aanzien van (…) de governance en values rondom ons huidig systeem en dat aangeeft dat verandering alleen kan plaatsvinden indien we met z’n allen ervan bewust zijn dat we alleen kunnen overleven en gelukkig worden als species als we in co-existentie overleven en gelukkig worden. En alle veranderingen beginnen bij onszelf!”
Tex Gunning CEO TNT