Het team

 • Leo Sonneveld

  • co-founder

  Executive coach, facilitator, trainer. Auteur van Heel. Persoonlijke en bestuurlijke integriteit in 5 stappen.

 • Theo Labrujere

  • co-founder

  Vertaalkundig-marketeer, adviseur stakeholder-dialoog, contentmarketing en sociale media.

 • Nico Scheepers

  • co-founder

  NLP-trainer en coach. • Ralph van Dam

  • voorzitter

  Optimist, kansdenker, ondernemer en Digital Transformer.

 • Marianne Streunding

  • marktonderzoeker

  Senior onderzoeker communicatie, marketing en beleid.

 • Gerald Wildenbeest

  • data-engineerr

  Expert Linked Open Data.


 • Jan Pieter Wieldraaijer

  • secretaris

  Juridisch adviseur good governance NGO's

 • Christian Overklift

  • Commercieel Entrepreneur

  New Business Sales, Consultancy, Social Media, IT


 • Linda Kooning

  • adviseur integriteit

  Adviseur compliance, risico management, Responsible Business Conduct


 • Eva Labrujere

  • designer

  BSc Bouwkunde, TU Delft. • Paul Hamers

  • penningmeester

   Accounting & Reporting Analyst Finance


 • Rob Maijers

  • Process optimiser

  Independent functional / interaction designer for social innovation

 • 1

Wat is GoGoMo?

De Good Governance Monitor (GoGoMo) is een stichting die effectmetingen uitvoert onder stakeholders en de stakeholder-dialoog begeleidt. Dit doen wij voor opdrachtgevers in de publieke, private en non-profit sector. Het doel is om de effecten van (voorgenomen) beleid op alle stakeholders inzichtelijk te maken, en, waar mogelijk, schadelijke effecten te voorkomen. De gezamenlijke dialoog zien wij als een leerproces dat zowel gevraagd als ongevraagd gestart kan worden.

De stichting heeft geen winstoogmerk, maar is volledig dienstbaar aan de samenleving. Ze investeert een surplus aan gegenereerde financiële middelen in de doelstellingen van de stichting dan wel door het doneren aan andere initiatieven, die bevorderlijk zijn voor een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en integere samenleving.

 

 

bergen missie 2

Onze missie

Waartoe bestaat GoGoMo...

Onze missie is het bevorderen van good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Vanuit de overtuiging dat ieder mens in de kern goed is, maar dat niet iedereen vanuit die kern handelt, werken wij aan een samenleving die wordt gekenmerkt door een wijze van besturen die alles heel en ongeschonden houdt.
rivier visie 3

Onze visie

Hoe realiseren we de missie en welk beeld hebben we van de resultaten...
We zetten enerzijds effectmeting in als methode om impact van (voorgenomen) besluitvorming op alle stakeholders zichtbaar te maken en anderzijds een leerproces om keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Hiermee halen wij het goede naar boven in mensen die verantwoordelijkheid dragen. Een interactief win-winbeleid voor alle belanghebbenden wordt de norm. Dit leidt tot een evenwichtig en duurzaam resultaat dat goed is voor mens, dier, milieu en rendement. Scheefgroei en/of schade wordt ruimhartig en evenredig gecompenseerd. Vertrouwen en winstgevendheid groeien en reputaties worden sterker.