Blogover good governance en integriteit

De Nederlandse staatsbank ABN Amro heeft in januari vrijwel de complete top van haar succesvolle privatebankingdesk in Dubai de laan uit moeten sturen. Het gaat om zes bankiers. Aanleiding is de ontdekking van omvangrijke malversaties waarbij medewerkers van dit kantoor betrokken waren, zo blijkt uit onderzoek door Het Financiële Dagblad.

Indiase klanten misbruikten met medewerking van ABN Amro-bankiers de veel lichtere compliance- en controleregels voor private banking. De vestiging in Dubai geldt als een van de meest winstgevende privatebankingactiviteiten van de bank. Bovendien zou 'private banking', of vermogensbeheer, de betrouwbaarste inkomstenbron voor de beurskandidaat zijn.

De lokale toezichthouder, Dubai Financial Services Authority (DFSA), heeft in een vertrouwelijke brief die Het Financieele Dagblad kent op 22 januari van de bank 'volledige openheid van zaken' geëist over de 'onregelmatigheden'. Dit bericht Het Financieele Dagblad vandaag.

In 2005 moest ABN Amro de Amerikaanse autoriteiten een boete van in totaal 80 miljoen dollar betalen. De bank had onvoldoende toezicht gehouden op dollarbetalingen. Medewerkers van de bank in Dubai hielden voor het kantoor in New York informatie achter over betalingen aan klanten in Iran en Libië. En dat was tegen de regels. In Dubai werden maatregelen genomen en een aantal medewerkers werd ontslagen (bron: elsevier.nl).

Deze voorbeelden tonen aan dat compliance- en controleregels makkelijk omzeild kunnen worden. Sterker nog, als integriteit niet verankerd is in de werkprocessen, in de werkcultuur en in de mensen zelf, dan zijn de regels slechts papieren tijgers die in slaap sussen. Als de checklist maar is ingevuld, dan is alles in orde. Toch? Dat is de illusie van het compliance-denken. Het tegenovergestelde is hier in ieder geval bewezen: als het omzeilen van compliance- en controleregels verankerd is in de werkcultuur en in de mensen zelf, dan is het niet de vraag of, maar wanneer de volgende fraude zich aandient.

Plato (427-347 v. Chr.) schreef : 'Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen'. Wat zegt dit over de haalbaarheid van compliance, integriteit en good governance?

Het GoGoMo-team gelooft dat ieder mens in zijn hart weet wat goed is, maar dat, gedreven door angst of ego, mensen soms niet de keuzes maken die daarmee in overeenstemming zijn. Velen van ons zijn vergeten, onder invloed van omgevingsfactoren in het werk en onze cultuur, hoe we kunnen denken en handelen vanuit onze kern. Dit betekent dat veel mensen niet alleen anderen tekort doen, maar uiteindelijk ook zichzelf; pas wanneer mensen in contact staan met hun kern, de kraamkamer van integriteit, kunnen zij uiteindelijk het beste uit zichzelf halen, en zullen zij zich tevreden, evenwichtig en verbonden met anderen en de organisatie voelen en goede keuzes maken. Met good governance (wat dus meer omvat dan compliance), betere en duurzamere resultaten voor de organisatie en de samenleving tot gevolg.

Dit vergt een integrale aanpak op minimaal vier onderling verbonden dimensies:

  • het individu (inclusief persoonlijke ontwikkeling en groei),
  • de interactie met elkaar (denk aan groepsdynamica),
  • het faciliteren van integriteit (waaronder leiderschap)
  • het organiseren van integriteit (inclusief verankering in werkprocessen en controles).

Dit is een eerste stap in de transitie van een cultuur die fraude mogelijk maakt naar een cultuur waar good governance en integriteit verankerd zijn in de dagelijkse praktijk.